ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

biuro@futuroaf.pl
 

022 840 49 67
 

Sklep Internetowy
FUTURO AF

Ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

Tel. 022 840 49 67
Fax 022 619 41 22 wew 176
Tel. kom. 508 380 165

E-mail: biuro@futuroaf.pl

O firmie

Firma Futuro AF dzia?a na rynku od 1996 roku. Do?wiadczenie w?a?ciciela nabyte podczas tworzenia kolekcji "Boutique Twj Styl" zaowocowa?o wprowadzeniem nowych pomys?w w segmencie konfekcyjnych gad?etw reklamowych.

Znajomo?? funkcjonowania rynku reklamowego pozwoli?a na stworzenie optymalnych produkcji dostosowanych do poszczeglnych segmentw rynku. Uczesnictwo w tworzeniu dzia?w mody w miesi?czniku "Twj Styl" pozwoli?o na stworzenie kolekcji reklamowych zgodnych z najnowszymi trendami mody.

W czasie wielu lat dzia?alno?ci stworzyli?my gad?ety reklamowe, ktre zosta?y zakupione przez najwi?ksze firmy rynku farmaceutycznego, finansowego, informatycznego. Jeste?my przekonani, ?e produkty zamwione u nas zawsze spe?ni? Pa?stwa oczekiwania i pozwol? na optymalne zrealizowanie swoich dzia?a? marketingowych.

Jako producent posiadaj?cy d?ugoletnie do?wiadczenie w obs?udze rynku reklamowego zapewniamy Pa?stwu przyjemn? i sprawn? wsp?prac?, szybkie terminy realizacji, nowoczesne wzornictwo i atrakcyjne ceny.


Zapraszamy